X edycja mieszkania za remont dobiega końca

Strona główna » Wiadomości » X edycja mieszkania za remont dobiega końca

Przypominamy, że zbliża się koniec naboru do dziesiątej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski jeszcze przez tydzień, do 15 maja (środa). Uczestnicząc w programie, można otrzymać umowę najmu na czas nieoznaczony w zamian za przeprowadzenie remontu mieszkania należącego do miasta. W tej edycji przygotowano 19 lokali, z czego 12 zostało już zajętych.

Mieszkania, które pozostały do wynajęcia, znajdują się przy ulicach: Ogrodowej 1/6, Prusa 11/6, Żydowskiej 4/2, Cegielnianej 8/11 i 8/26, Lwowskiej 14/7 oraz Malczewskiego 3/9.

Warunki uczestnictwa

Osoby zainteresowane muszą spełnić kilka warunków, m.in. być mieszkańcem Tarnowa, mieścić się w wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek wraz z deklaracją o wysokości dochodów z okresu ostatnich trzech miesięcy i oświadczeniem o ich stanie majątkowym.

Ważne jest także posiadanie oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości. Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu lub dostały wyrok eksmisyjny.

Korzyści i zwolnienia

Najemca wykonuje remont na własny koszt, ale korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej oraz jest zwolniony z czynszu w okresie wykonywania remontu. Lokal można wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym.

Informacje i kontakt

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków przy ul. Waryńskiego 9, telefonicznie pod numerem 14 621 93 81 do 82 wew. 125. Druki oraz wykaz mieszkań do remontu dostępne są na stronie internetowej MZB oraz na parterze budynku przy ul. Waryńskiego 9.