Koniec uciążliwego remontu – ulica Braci Saków przejezdna w obu kierunkach od piątku

Strona główna » Wiadomości » Koniec uciążliwego remontu – ulica Braci Saków przejezdna w obu kierunkach od piątku

Od najbliższego piątku, 24 maja, na ulicy Braci Saków w Tarnowie zostanie przywrócony ruch w obu kierunkach. Pomimo otwarcia ulicy, drogowcy będą kontynuować prace wykończeniowe, dlatego kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ulica Braci Saków była jednokierunkowa od lipca ubiegłego roku, gdy rozpoczął się kluczowy etap remontu. Przez niemal rok kierowcy musieli korzystać z objazdów. Teraz inwestycja zmierza ku końcowi, a nowa organizacja ruchu, zakładająca ruch dwukierunkowy, wejdzie w życie w piątek, 24 maja. Na miejscu nadal będą prowadzone prace wykończeniowe, dlatego kierujący powinni zachować ostrożność.

Zmiany i ulepszenia na ulicy Braci Saków

Efektem przeprowadzonej modernizacji jest jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa droga, wzdłuż której biegną ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane zostały również zatoki autobusowe. W centrum trasy, zwykłe skrzyżowanie zastąpiono dwupasowym rondem turbinowym, które łączy ulice Braci Saków i Okrężną. Ponadto, wlot ulicy Okrężnej został wyposażony w dodatkowe pasy ruchu.

Zakres prac obejmował także przebudowę całej infrastruktury podziemnej. Wymienione zostały sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne. Roboty prowadzone były również na ulicach sąsiadujących z Braci Saków – Nakończego, Sióstr Służebniczek, Podmiejskiej, Kosynierów i Przekątnej, aby odpowiednio skomunikować je z główną drogą. Przebudowane zostały zjazdy do posesji i zmieniono profile zatok autobusowych.

Koszty i planowane zakończenie inwestycji

Całkowity koszt modernizacji wyniósł ponad 23 mln zł, z czego około 6 mln zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki wzrosły również z powodu konieczności wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod nowe rozwiązania drogowe. Wykonawcą prac była firma Eurovia Polska.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na czerwiec.