Projekt Tarnów Nowe Spojrzenie – kluczowe osiągnięcia i wyzwania

Strona główna » Wiadomości » Projekt Tarnów Nowe Spojrzenie – kluczowe osiągnięcia i wyzwania

Przez ponad dwa lata w Tarnowie przeprowadzono ponad 50 projektów współfinansowanych z Funduszy Norweskich, które pochłonęły blisko 16,5 miliona złotych. Inicjatywy te, m.in. Szlak Maszkaronów, wodne murale czy powstanie Centrum Dialogu, mające na celu wzmocnienie potencjału lokalnego miasta oraz zaangażowanie mieszkańców w procesy jego rozwoju, zostały omówione podczas wczorajszej konferencji w dawnym Pałacyku Ślubów.

Prezentacja wyników: Skupienie na lokalnych potencjałach

W trakcie konferencji zaprezentowano i omówiono efekty projektu, który koncentrował się na wzmocnieniu dialogu społecznego oraz rozwoju lokalnego. Spotkanie to odbyło się w obecności m.in. Tomasza Potkańskiego, przedstawiciela Związku Miast Polskich, który przybliżył działania realizowane w ramach Programu Rozwój Lokalny. Partnerzy projektu Tarnów Nowe Spojrzenie podzielili się również przykładami udanych praktyk, które udało się zrealizować dzięki współpracy z miastem.

Dialog społeczny jako priorytet: Zaangażowanie mieszkańców

Istotnym elementem projektu było zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Jak podkreślali uczestnicy, liczne wydarzenia finansowane z Funduszy Norweskich zostały entuzjastycznie przyjęte przez tarnowian. Zwracano uwagę na fakt, że różnorodne pomysły były zgłaszane przez samych mieszkańców, co przyczyniło się do zwiększenia poczucia wspólnoty lokalnej.

Różnorodność działań: Współpraca i zaangażowanie setek osób

Projekt znacząco różnił się od typowych inicjatyw tego rodzaju, skupiając się na wzmocnieniu dialogu wewnątrzspołecznego. W różnorodne działania projektowe zaangażowanych było setki osób. Szczególnym punktem programu było powstanie Centrum Dialogu, które miało stanowić centrum aktywności społecznej. Jego siedzibą został wyremontowany dawny Pałacyk Ślubów przy ul. Gumniskiej.

Działania dla społeczności: Szereg imprez i wydarzeń

W ramach projektu zorganizowano także szereg imprez i wydarzeń, takich jak Hackaton, Tarnowskie Kino Plenerowe czy Biblioteka COOL(tura). Dużą popularnością cieszy się również Szlak Maszkaronów, który wprowadził do miasta nowych mieszkańców o wysokości 30 cm wykonanych ze stopu metali. Ponadto, ulica Żydowska, wraz z terenami przy bimie, została odnowiona, a na jednej z okolicznych kamienic zamontowano Drzewo Sprawiedliwych.

Partnerzy projektu: Wspólna praca dla dobra miasta

W realizację projektu zaangażowanych było siedmiu partnerów, takich jak Akademia Tarnowska, Stowarzyszenie „Made in Tarnów”, Fundacja „Edumocni” czy Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie. Ich wspólna praca przyczyniła się do stworzenia lepszego i bardziej atrakcyjnego Tarnowa dla wszystkich jego mieszkańców.